App Explorer Hero
Easy

Được tích hợp

App Explorer đã được các nhà sản xuất tích hợp độc quyền trong máy tính, vì vậy bạn có thể bắt đầu tùy biến máy tính của mình từ lần sử dụng đầu tiên.

Safe

An toàn

Tất cả các ứng dụng được cung cấp thông qua App Explorer đã được kiểm nghiệm để đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt. Không có quảng cáo, cửa sổ bật lên, nội dung không mong muốn hoặc các tiện ích không cần thiết.